Projectes

SATE

SATE és l’acrònim de Sistema d’Aillament per l’Exterior. Consisteix a col·locar l’aïllament tèrmic a les parets exteriors de l’edifici. Aquesta tècnica millora el rendiment tèrmic general de l’edifici i, per tant, permet un estalvi substancial d’energia. L’aïllament SATE evita l’aparició de ponts tèrmics a l’edifici, de manera que la...

Read more
aíllaments acústic

Aquestes illes acústiques es fan servir per la correcció acústica de locals, despatxos oficines, etc. Redueixen la reverberació de la sala evitant l’efecte d’eco. També hem muntat pantalles acústiques en unes càrniques d’Olot, en aquest cas són per reduir el soroll vers a els habitatges que hi ha al...

Read more