SATE – Revestiment i aïllament per façanes.

SATE és l’acrònim de Sistema d’Aillament per l’Exterior.

Consisteix a col·locar l’aïllament tèrmic a les parets exteriors de l’edifici. Aquesta tècnica millora el rendiment tèrmic general de l’edifici i, per tant, permet un estalvi substancial d’energia.

L’aïllament SATE evita l’aparició de ponts tèrmics a l’edifici, de manera que la inèrcia tèrmica de l’edifici millora, i en conseqüència també millora l’habitabilitat i el confort tèrmic dins de l’edifici. Aïllar tèrmicament la façana per l’exterior millora l’estalvi econòmic i energètic, ja que es redueixen les pèrdues d’energia que es produeixen a través de la façana de l’edifici.