Pantalles acústiques

Muntatge de pantalles acústiques per correcció del so.

Les pantalles acústiques estan dissenyades per reduir l’impacte dels sorolls exteriors al vostre espai. Poden utilitzar-se per crear privadesa, disminuir la freqüència del so i absorbir el soroll. Les pantalles acústiques estan formades per una o més capes de massa que s’uneixen amb escuma rígida entre les capes. Tots els materials utilitzats als panells acústics han de ser flexibles perquè puguin suportar el moviment sense causar cap dany a la paret