Aïllament exterior

A Fonteta estem realitzant a 3 habitatges unifamiliars un aïllament exterior tipus SATE, que és un aïllament exterior per façanes molt eficient.